Home

Pnömokok Hastalıkları Açısından Rİsk Grubunda Olan Tüm Erİşkİn Hastalar İçİn

Bu varsayıma dayanan hasta profili Pfizer PFE İlaçları A.Ş. tarafından tanıtım amacıyla geliştirilmiştir. Gerçek vaka değildir.

SEVIYE: {[{prevnar.level.levelName?prevnar.level.levelName: '1'}]}
SKOR: {[{prevnar.score}]}
{[{question.questionPatientName}]} {[{question.questionPatientAge?question.questionPatientAge+' yaşında':''}]}

{[{question.questionEmc?"Mevcut Tıbbi Koşullar":""}]}

{[{question.questionPvh?"Pnömokok Aşısı Geçmişi":""}]}